اجاره باغ تالار جاده مخصوص کرج

شناسه ملک :
PMF-03489
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
تالار،باغ تالار
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
تماس بگیرید.
اجاره باغ تالار درجاده مخصوص کرج
ظرفیت 400نفر بامجوز دارای اتاق عقد، وسایل تاظرفیت 450نفر،
اجاره فقط به افراد با رزومه عالی و کننده