برجاده خاوران آقانور 4200 متر صنعتی

شناسه ملک :
PMF-03495
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
تماس بگیرید.
برجاده خاوران آقانور 4000 متر صنعتی،دوکله برجاده اصلی مناسب نمایندگی،تجاری اداری،
قیمت متری 5میلیون تومان
بچه سوله 150 متر مربع
اداری و نگهبانی و کارگری و غیره 100 متر مربع
پایان کار 1000 متر مربع
برق 150 آمپر با ترانس اختصاصی
چاه آب با مجوز
گاز صنعتی