زمین با مجوز احداث سردخانه دو مداره

شناسه ملک :
PMF-03619
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
سردخانه
مالک / مشاور :
محسن ابوالحسین پور
شماره همراه :
09123102041
شماره تلفن :
قیمت
400 تومان
دارای مجوز احداث سردخانه دو مداره با ظرفیت 3000تن سالانه قابل افزایش ظرفیت تا 9000تن
400متر فاصله تا کمربندی تهران
در مجاورت اتوبان قم و اتوبان و جاده ساوه
فاصله زمانی تا میدان میوه تره بار کمتر از بیست دقیقه
دارای جوابیه مثبت برای بیش از ده استعلام صادره شده از شهرداری از ادارات و ارگانهای مختلف
دارای شریط بسیار مناسب برای سرمایه گذاری و مصرف جهت سردخانه
دارای مجوز حفر چاه