فروش کارخانه 10000 جاده مخصوص کرج

شناسه ملک :
PMF-03649
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
70,000,000,000 تومان
فروش کارخانه درجاده مخصوص کرج
10000 مترزمین 6500مترسوله در7 باب
1600 آمپربرق صنعتی باپست اختصاصی
2حلقه چاه آب بامجوز،2پست گازصنعتی موقعیت استثنایی،باپایان کارصنعتی