فروش باغ ، محمدشهركرج

شناسه ملک :
PMF-00580
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
باغ و ويلا
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
تماس بگیرید.

برخيابان،75 متر، داراي استخر و 500 متر كارگاه