كرج مناسب نمايندگي

شناسه ملک :
PMF-00983
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
توليدوانبار
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
تماس بگیرید.