امروز ۲۶ آبان ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۶ آبان ۱۳۹۸
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

آگهی های فروش ملک

فروش اكازيون ملك صنعتي خاوران پليس راه شريف آباد
فروش اكازيون ملك صنعتي خاوران پليس راه شريف آباد
شناسه ملک :
PMF-01425

قیمت :
4,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,500 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, برق سه فاز, تلفن
دماوندفروش سوله بامجوزغذايي
دماوندفروش سوله بامجوزغذايي
شناسه ملک :
PMF-01424

قیمت :
1,400,000,000 تومان

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
2,600 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز
بزرگراه لشگري جاده مخصوص كاشي ايران
بزرگراه لشگري جاده مخصوص كاشي ايران
شناسه ملک :
PMF-01423

قیمت :
1,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
560 متر مربع

متراژ زمین :
460 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فیروزکوه فروش ملک با کاربری شیمیایی
فیروزکوه فروش ملک با کاربری شیمیایی
شناسه ملک :
PMF-01418

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
320 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, برق سه فاز, تلفن
پاکدشت شریف آباد
پاکدشت شریف آباد
شناسه ملک :
PMF-01416

قیمت :
1,200,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
1,050 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز
شورآباد فروش ملک صنعتی
شورآباد فروش ملک صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01415

قیمت :
750,000,000 تومان

متراژ سوله :
270 متر مربع

متراژ زمین :
1,030 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز, تلفن
احمدآباد مستوفی فروش باغ تالار
شناسه ملک :
PMF-01413

قیمت :
4,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
4,200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
کارخانه فروشی نهاوند
کارخانه فروشی نهاوند
شناسه ملک :
PMF-01412

قیمت :
800 تومان

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
125 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش روبه روي كارخانه سيمانه اب يك
فروش روبه روي كارخانه سيمانه اب يك
شناسه ملک :
PMF-01411

قیمت :
22,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
7,000 متر مربع

متراژ زمین :
33,000 متر مربع

متراژ اداری :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
ماهدشت بلوار امام فروش ملک صنعتی
شناسه ملک :
PMF-01408

قیمت :
1,600,000,000 تومان

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
3,500 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

متراژ تجاری :
50 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه تهران
شناسه ملک :
PMF-01407

قیمت :
10,000,000,000 تومان

سرمايه گذاران دربخش صنعت (كارخانه مدرن رنگسازي)درتهران
شناسه ملک :
PMF-01403

قیمت :
20,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
6,000 متر مربع

متراژ زمین :
15,200 متر مربع

متراژ اداری :
250 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن