مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از اتخاذ تدابیر ویژه جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی خرد و کوچک خبر داد و گفت: با توجه به نیاز واحدها به سرمایه در گردش جهت بالا بردن ظرفیت تولید، صندوق حمایت از صنایع کوچک با صدور ضمانت نامه جهت تسهیلات بانکی و تامین کنندگان مواد اولیه کارخانجات اقدام می نماید.علی یزدانی در سفر یک روزه به استان هرمزگان اظهار داشت: تفاهم نامه ای با سازمان تامین اجتماعی در جهت کاهش فشار و رفع دغدغه سرمایه گذاران صورت گرفته است که نقش تعیین کننده ای در ایجاد رونق و نشاط در سرمایه گذاران خواهد داشت.