1500مترزمين/ 630مترسوله/جاده قديم كرج

شناسه ملک :
PME-02709
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
100,000,000 تومان
اجاره بها
20,000,000 تومان / ماه
داراي جرثقيل 5تن ودروازه اي موقعيت صنعتي دسترسي بي نظير