7400مترجرثقیل دار/شهرک صنعتی شمس آباد

شناسه ملک :
PME-02803
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
200,000,000 تومان
اجاره بها
16,000,000 تومان / ماه
دارای 23جرثقیل 10تن ویک 5تن
2000مترسوله دردوباب هریک 1000مترمربع
مبلغ ودیعه تاحدودی قابل تبدیل است
گازg65