جاده مخصوص 500مترباجرثقیل سقفی

شناسه ملک :
PME-03161
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
تماس بگیرید.
دارای جرثقیل 3تن ومحوطه مشاع