270مترکارگاه بابرق سه فازجاده قدیم کرج

شناسه ملک :
PME-03195
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
30,000,000 تومان
اجاره بها
3,500,000 تومان / ماه