تجاری/جاده ساوه -ورودی شهر زاویه

شناسه ملک :
PME-03200
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
تجاری
مالک / مشاور :
bagheri
شماره همراه :
09121142170
شماره تلفن :
02188434196
مبلغ ودیعه
30,000,000 تومان
اجاره بها
1,900,000 تومان / ماه
جاده ساوه -ورودی شهر زاویه

زمین 630 متری (مشرف به جاده ساوه)با موقعیت تجاری عالی ,دارای دیوار کشی

جهت اجاره به انواع مشاغل (مخصوصا :مصالح ساختمانی- سنگ فروشی-باغ گل -پمپ بنزین -پمپ گاز _انبار و.........)