منطقه ویژه پیام/انباوتولید موادغذایی

شناسه ملک :
PME-03202
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
انبار
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
200,000,000 تومان
اجاره بها
30,000,000 تومان / ماه
منطقه ویژه اقتصادی پیام فاصله تاتهران 50کیلومتر
بامجوزغذایی