2700مترانبار/کرج/فردیس/انبارنوساز

شناسه ملک :
PME-03211
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
انبار
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
1,000,000,000 تومان
اجاره بها
19,000,000 تومان / ماه
مناسب انبارموادغذایی /
نوسازدیوارها تاسه متراجربهمنی الباقی ساندویچ پنل
بسیارشیک