انباردارویاکترینگ 200مترجاده مخصوص کرج

شناسه ملک :
PME-03219
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
انباربهداشتي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
100,000,000 تومان
اجاره بها
2,000,000 تومان / ماه
مناسب کترینگ وانباربهداشت 200مترهمکف 80متربالکن بابالا بر
مبلغ 100میلیون قابل تبدیل نیست