120هزارمترزمین مناسب دپو خودرو...

شناسه ملک :
PME-03233
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
چهارديواري،بارانداز
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
اجاره بها
100,000,000 تومان / ماه