سوله باجرثقیل سقفی 10تن جاده مخصوص

شناسه ملک :
PME-03239
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
70,000,000 تومان
اجاره بها
7,000,000 تومان / ماه