انباربهداشتی - جاده مخصوص کرج

شناسه ملک :
PME-03243
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
انبار
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
30,000,000 تومان
اجاره بها
5,000,000 تومان / ماه
گازصنعتی+برق صنعتی
دیوارها تادومترسنگ کف سالن سنگ گرانیت