برجاده اندیشه 900متر انبار

شناسه ملک :
PME-03245
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
انبار
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
150,000,000 تومان
اجاره بها
6,000,000 تومان / ماه
برجاده اصلی باسکول 50تنی دارای دوسوله 350و100متری تابلوخور