نان فانتزی 160متر(فقط حرفه ای ها)

شناسه ملک :
PME-03247
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
تجاری
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
150,000,000 تومان
اجاره بها
23,000,000 تومان / ماه
براصلی باتمامی تجهیزات فروش بی نظیرپاخورعالی باسابقه درخشان
صدوپنجاه میلیون ودیعه
اجاره ماهیانه بیست وسه میلیون تومان