عرفان/حشمت/بزرگراه آزادگان/سوله نوساز

شناسه ملک :
PME-03253
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
مبلغ ودیعه
50,000,000 تومان
اجاره بها
2,000,000 تومان / ماه
سوله نوساز