اجاره كارخانه دراحمدآبادمستوفی

شناسه ملک :
PME-03393
نوع معامله :
اجاره
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
نیکجویان
شماره همراه :
09121888096
شماره تلفن :
مبلغ ودیعه
100,000,000 تومان
اجاره بها
10,000,000 تومان / ماه
300 متر محوطه - اتاق سرايدارى - سرويس بهداشتى كاركنان- سالن انبار ٧٠ متر - پاركينگ مسقف برأى ٤ ماشين - قسمت ادارى قابل دسترسى به سالن اصلى و سالن كنترل و آشپزخانه