سوله استاندارد شهريار-والفجر

شناسه ملک :
PMF-03203
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
mehran
شماره همراه :
09121125997
شماره تلفن :
قیمت
1,500,000,000 تومان
شهريار-شهرك والفجر با نگهباني وحفاظت ٢٤ساعته. ١٢٠٠ مترزمين ٨٥متر اداري-٢٠ مترسرايداري-سرويسهاي بهداشتي-داراي پايان كار شهرداري و تغييركاربري جهادكشاورزي-برق ٢٥٠آمپر-گازجي٤٠-آب-تلفن. ودسترسي عالي. وفاصله زماني ٣٠ دقيقه اي تاتهران