دارویی

شناسه ملک :
PMF-03284
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
ریسمانچی
شماره همراه :
09196169787
شماره تلفن :
قیمت
4,000,000,000 تومان
قیمت بر مبنای بالفعل شرکت محاسبه شده است.