كيلومتر15جاده مخصوص/ فروش4000مترزمين

شناسه ملک :
PMF-02641
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
زمين صنعتي
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
5,500,000,000 تومان
زمين باير درصورت نياز 4000مترمشابه همين ملك كه جمعا 8000متربه فروش ميرسد كه داراي دوسندمجزاتكبرگي ميباشند
معاوضه 50%ملك ياساير باملك تهران