بسته بندی صنایع غذائی

شناسه ملک :
PMF-02672
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
ستار
شماره همراه :
09101471239
شماره تلفن :
قیمت
1,600,000,000 تومان
مجوز بسته بندی صنایع غذائی