شهرک صنعتی نصیرآبادسازه 4000متربی نظیر

شناسه ملک :
PMF-02773
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
4,800,000,000 تومان
موقعیت 3نبش سازه فوق العاده