600 مترکارگاه/پلاستیک سازی/فتح/

شناسه ملک :
PMF-02958
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
املاك صنعتي پايتخت
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
قیمت
2,000,000,000 تومان
دستگاه های تبدیل پلاستیک ومجوزها پانصد میلیون تومان،جواز صنایع دارد.