ملک صنعتی-شرق تهران

شناسه ملک :
PMF-02963
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
mostafa
شماره همراه :
09126101007
شماره تلفن :
قیمت
تماس بگیرید.
-زيربنا ٢٢٥٠ متر،نيمه اسكلت فلزي ارتفاع سالن ٥ متر،(بنا قديمي ولي قابل استفاده.
-ملك ٢ نبش، با موقعيت تجاري،
-داراي پايان كار-كارگاهي-صنعتي جدید
-آب شهر و چاه آب نيمه عميق ٢ اينچ
-برق ٢٥٠ آمپر صنعتي
-ايستگاه فشار قوي گاز شهري به ظرفيت ٤٠٠ متر مكعب در ساعت