فروش 1000 متر/ کارخانه لبنیات/شهریار

شناسه ملک :
PMF-02979
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
املاك صنعتي پايتخت
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
قیمت
4,500,000,000 تومان
وام را میتواند خریدار به عهده گیرد وازمبلغ کسر گردد.دو میلیارد وام دارد.