ملارد,ویلای جنوبی,1500مترسوله صنعتی

شناسه ملک :
PMF-03162
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
1,800,000,000 تومان
درصورت نیازملک 4دیواری بامتراژ1500مترجنب همین ملک موجوداست
بامجوزازصنایع
35کلیومتری تهران