شورآباد6000زمین

شناسه ملک :
PMF-03173
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
زمين صنعتي
مالک / مشاور :
حسين
شماره همراه :
09121033088
شماره تلفن :
02122035133
قیمت
تماس بگیرید.