كارخانه شهرك سيمين دشت

شناسه ملک :
PMF-03197
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
صنعتی
مالک / مشاور :
عليرضا
شماره همراه :
09123835362
شماره تلفن :
قیمت
تماس بگیرید.