جاده قدیم خیابان خلیج فارس 25000مترکاربری انبار

شناسه ملک :
PMF-03212
نوع معامله :
فروش
نوع ملک :
انبار
مالک / مشاور :
افشار
شماره همراه :
09122967839
شماره تلفن :
44522057
قیمت
32,000,000,000 تومان
شامل 5سوله نوع کاربری انبار باسکوهای بارگیری دسترسی بی نظیر