امروز ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

وام نوسازی بافت فرسوده در تهران ۱۷۰ میلیون تومان شد 

بانک عامل بخش مسکن از پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده تا سقف ۱۷۰ میلیون تومان در تهران به سازندگان حرفه ای خبر داد. این بانک در راستای تأمین مالی طرح نوسازی بافت فرسوده، به عنوان عاملیت پرداخت تسهیلات نوسازی، سه نوع تسهیلات شامل تسهیلات از قبل مصوب، تسهیلات بدون سپرده و همچنین تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم را به صورت تجمیعی به هر پروژه نوسازی در بافت فرسوده بر اساس ضوابط مصوب و نرخ سود مشخص، پرداخت می‌کند. بر این اساس سقف تسهیلات بر اساس نوع سازنده‌ها (غیرحرفه ای یا سنتی، انبوه ساز حرفه‌ای و همچنین سازنده‌های حرفه‌ای استفاده کننده از فناوری‌های نوین) به سه دسته تقسیم می‌شود.
در شهر تهران برای نوسازی بافت فرسوده به سازنده‌های غیرحرفه‌ای حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات نوسازی تعلق می‌گیرد. این تسهیلات شامل ۵۰ میلیون تسهیلات با نرخ سود ۹ درصد، ۲۰ میلیون با نرخ سود ۱۸ درصد و ۳۰ میلیون تومان تسهیلات از محل اوراق با نرخ سود ۱۶ درصد است. در این شهر (تهران) چنانچه پروژه نوسازی توسط سازنده حرفهای انجام شود، سقف تسهیلات به ۱۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند و اگر سازنده حرفه‌ای (توسعه گر ساختمانی و دارای پروانه انبوه سازی) برای نوسازی پلاک فرسوده از تکنولوژی‌های جدید و فناوری‌های نوین و کاهنده مصرف انرژی استفاده کند، سقف تسهیلات تا ۱۷۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.
در سایر کلان‌شهرها نیز سقف سه نوع تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به ترتیب ۸۰ میلیون، ۱۳۰ میلیون و ۱۶۰ میلیون تومان است. بانک عامل بخش مسکن همچنین سقف این تسهیلات در سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را به ترتیب ۸۰ میلیون تومان، ۱۲۰ میلیون تومان و ۱۴۰ میلیون تومان تعیین کرده است. سقف تسهیلات بر اساس پوشش حداکثر ۸۰ درصدی هزینه ساخت، تعلق می‌گیرد.
در سایر شهرها نیز سقف تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به ترتیب ۶۰ میلیون، ۱۱۰ میلیون و ۱۳۰ میلیون تومان است.
براساس تصمیم جدید بانک عامل بخش مسکن و در راستای کمک اعتباری و تسهیلاتی به سرمایه گذاران ساختمانی و مالکان در بافت‌های فرسوده شهرهای سراسر کشور، سقف تسهیلات نوسازی با تجمیع سه نوع تسهیلات، تقویت شده است تا بخشی از تورم نهاده‌های ساختمانی و رشد هزینه ساخت و ساز برای سازنده‌ها از این طریق، پوشش داده شود.
در شکل جدید پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی در بافت‌های فرسوده، چنانچه سازنده دارای «مالکیت مشاع» در یک پروژه تخریب و نوسازی باشد، تسهیلات نوسازی توسط بانک به فرد سازنده یا همان مالک مشاع پرداخت می‌شود اما در صورتی که سازنده، صرفاً دارای وکالتنامه از طرف مالکان پلاک‌های تخریبی آماده نوسازی باشد و بر اساس آن وکالتنامه، مسئولیت ساخت را دارد و می‌خواهد متقاضی دریافت تسهیلات نوسازی نیز شود در این صورت لازم است همه مالکان پلاک مورد نظر به همراه سازنده با حضور در شعبه مورد نظر خود در بانک عامل بخش مسکن نسبت به تکمیل و امضای یک تعهدنامه اقدام کنند.
بانک عامل بخش مسکن ضابطه مربوط به «تکمیل تعهدنامه دسته جمعی مالکان و سازنده در پروژه‌های نوسازی در بافت فرسوده» را برای تضمین سلامت حقوقی مشارکت مدنی و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق مالکان در بافت فرسوده در جریان مشارکت در ساخت و در عین حال تقویت شفافیت روابط سه جانبه بانک-سازنده-مالک در نظر گرفته است.
با این حال در مواردی که پلاک‌های موضوع مشارکت در بافت فرسوده در مالکیت اشخاص متعدد بوده و سازنده (وکیل مالکین) به عنوان متقاضی تسهیلات دارای مالکیت مشاع در پلاک یا پلاک‌های تجمیعی موضوع مشارکت باشد، تسهیلات نوسازی بدون نیاز به تکمیل تعهدنامه، بعد از سیر مراحل تکمیل پرونده، پرداخت خواهد شد. اما چنانچه متقاضی تسهیلات نوسازی در پلاک‌های موضوع مشارکت، مالکیتی نداشته و صرفاً به استناد وکالتنامه مورد نظر اقدام به اخذ تسهیلات می‌کند، اعم از اینکه وکیل دارای نسبت نزدیک با احدی از مالکان باشد یا اینکه نسبتی با هیچیک از مالکان نداشته باشد، لازم است همه مالکان شش دانگ پلاک‌های مورد مشارکت و سازنده (وکیل) با حضور در شعبه نسبت به تکمیل و امضای تعهدنامه اقدام کنند.
سازنده پروژه ساختمانی مسکونی در بافت فرسوده نیز باید در مقطع ارائه تقاضای تسهیلاتی به شعب بانک مسکن، برنامه مشخص خود برای تأمین مالی کل پروژه را به کارشناسان شعبه مورد نظر ارائه کند تا برای بانک «توانایی مالی سازنده برای انجام تعهداتش در پروژه ساختمانی» محرز شود و این اطمینان حاصل شود که فارغ از تسهیلات ساخت، سایر هزینه‌های ساخت و ساز توسط سازنده تامین خواهد شد.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال