امروز ۰۷ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ مهر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

تعرض به حقوق افراد با درج عبارات تهدیدآمیزی مانند پارک مساوی پنچری!

هیچ کس نمی‌تواند به صرف این ادعا که می‌خواهد حقوق خود را حفظ کند، به حقوق دیگر شهروندان خدشه وارد سازد. زیرا قانون اجازه برخورد خودسرانه به چنین افرادی را نمی‌دهد.

بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، جان‏، مال‏ و حقوق‏ اشخاص محترم شمرده می‌شود و جز در مواردی که قانون به طور مستقیم اجازه داده، از تعرض مصون است.

در نتیجه این اصل قانونی، باید گفت که هیچ کس حق ندارد با این ادعا که حقوقش در حال تضییع است، به دیگران آسیبی وارد سازد یا آنها را به تخریب و ایراد صدمه تهدید کند.

به گزارش میزان، همچنین طبق ماده ۱۳ منشور حقوق شهروندی، همه افراد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی و نظایر آن برخوردار هستند. نه تنها افراد بلکه هیچ مقامی بدون مستند قانونی نمی‌تواند حقوق شهروندان را مورد تعرض یا تهدید قرار دهد.

نتیجه تصویری برای پارک مساوی پنچری!

درج عباراتی نظیر «پارک مساوی با پنچری» این تصور را ایجاد می‌کند که هر کسی می‌تواند به راحتی با ادعای حفظ حقوق خود، به حقوق دیگر شهروندان خدشه وارد سازد. حال پرسش این است که چنین اقداماتی تا چه حد قانونی محسوب می‌شود؟

در واقع نوشتن چنین عبارات تهدیدآمیزی، با هر انگیزه‌ای که باشد، در هر حال تعرض به حقوق شهروندی افراد تلقی می‌شود و در صورت عملی شدن، گاه می‌تواند شخص را مشمول مجازات قانونی کند.

هر چند نمی‌توان به طور قاطع عمل این افراد را مشمول ماده ۶۶۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، تحت عنوان تهدید و منطبق با آن دانست، اما با حصول شرایطی و بنا به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ممکن است شخص مورد شکایت قرار بگیرد.

البته باید توجه داشت که در این خصوص نباید دچار افراط یا تفریط شد. توضیح آن که هر چند افراد نباید با توقف خودروی خود در مکان نامناسب سبب اختلال در رفت و آمد دیگران شوند اما از سوی دیگر، کسانی که برایشان مزاحمت ایجاد شده است، نیز حقی در خصوص ایراد صدمه به خودروی پارک‌شده یا تهدید در این خصوص ندارند.

به این دلیل که همه افراد جامعه دارای حقوقی هستند و آزادی‌های افراد همیشه محدود به حفظ آزادی‌های دیگران است و در این مورد نیز چنین است.در حقیقت، افرادی که از مزاحمت دایمی خودرو‌های پارک‌شده در مقابل پارکینگ و درب‌‌های ورودی ساختمان خود یا اماکن مشابه به ستوه آمده‌اند، شهروندانی هستند که حقوقشان باید رعایت شود.

این موضوع در حالی است که قانون اجازه برخورد خودسرانه به افراد نمی‌دهد.در نتیجه شهروندان در هنگام نقض حقوق خود باید به مراجع قانونی مراجعه کرده و از آنها اجرای اقدامات متناسب را خواستار شوند.

از مطالب بیان‌شده می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت؛ بر اساس قانون حقوق همه شهروندان، محترم و مصون از تعرض است.

همچنین گاهی حقوق افراد با یکدیگر در تعارض قرار می‌گیرد. در این حالت مقام قضایی باید نسبت به موضوع تعیین تکلیف کند و به همین دلیل، افراد باید از توسل به تهدید و نقض حقوق شهروندی دیگران، خودداری کنند.

قانون نیز در مقابل افرادی که به هر نحو با اقداماتی نظیر تهدید و آسیب رساندن به اموال افراد، موجب نقض حقوق شهروندان می‌شوند، واکنش مناسب خواهد داشت.

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال