امروز ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

 

شهرك صنعتي سمنان

شهرك صنعتي سمنان با مساحت 2046 هكتار داراي امكانات زيرساختي نظير: آب، برق،‌ گاز، تلفن و

مجموعه ورزشي ،‌تصفيه خانه فاضلاب، مركز ارتقاء مهارت جهت آموزش نيروي كار مورد نياز واحدهاي

صنعتي، مركز خدمات فناوري و كسب و كار در حال ساخت براي ارائه خدمات مشاوره اي با حضور

مشاوران صنعتي از قبيل : مشاور بهره وري، مديريت، بيمه و ... به مساحت حدود 6000 مترمربع و داراي

سالن اجماعات كه جهت برگزاري سمينارها و ... به واحدهاي صنعتي خدمات خواهد رساند و همچنين

داراي نمايشگاه دائمي محصولات توليدي واحدهاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي استان كه

موجب معرفي محصولات توليدي به مصرف كنندگان مي گردد، خط فرعي راه آهن شهرك صنعتي

متصل به شبكه سراسري راه آهن كشور كه در شهرك صنعتي داراي ايستگاه مي باشند و واحدهاي

صنعتي مستقر در شهرك مي توانند محصول توليدي خود را مستقيماً‌ از درب كارخانه با ارزانترين قيمت

ممكن از طريق حمل و نقل ريلي به هر نقطه از كشور حمل نمايند و يا موارد اوليه توليدي با نازلترين

قيمت از طريق حمل و نقل ريلي مستقيماً‌ وارد كارخانه گردد و ديگر ساختمانهاي جنبي كه براي

خدمات دهي به واحدهاي صنعتي مي باشد.

اين شهرك در كيلومتر 8 جاده سمنان دامغان واقع شده است.

امكانات: اينترنت ، مجتمع هاي خدماتي و كارگاهي ، شبكه جمع آوري فاضلاب، ساختمان اداري، آتش

نشاني، مركز ارتقاء مهارت فني و حرفه اي ،  بوستان، داراي خط فرعي و اختصاصي راه آهن به مجموعه

شهرك صنعتي ,شبکه گاز ,تصفیه خانه فاضلاب و دارای سیستم تصفیه پیشرفته پساب تصفیه خانه

موجود...

ويژگيها : داراي سند مالكيت ثبتي ، فاصله تا مركز استان: 8 كيلومتر، فاصله تا فرودگاه : 3 كيلومتر،

فاصله تا راه آهن: داراي خط اختصاصي ، فاصله تا تهران : 220 كيلومتر.

 

 

شهرک صنعتی پایتخت

 

شهرک صنعتی پایتخت یکی از شهرکهای صنعتی تابع شرکت شهرک های صنعتی استان تهران بوده که

 

عملیات اجرایی شهرک مذکور در سال ۱۳۷۰ در شرق استان تهران و ۴۵ کیلومتری شهر تهران در

 

مساحت ۳۷۰ هکتار شروع گردیده و زمین صنعتی آن برابر ۲۴۵ هکتار می باشد که تاکنون ۲۲۰ هکتار

 

آن واگذار و واحدهای صنعتی بزرگی در آن در حال فعالیت هستند.

 

 

شهرك صنعتي دامغان

شهرك صنعتي دامغان با مساحت 562/69 هكتار داراي امكانات زيرساختي نظير : آب ، برق، گاز ، تلفن، و مركز ارتقاءمهارت در جريان ساخت ، تصفيه خانه فاضلاب و ... مي باشد اين شهرك در دو فاز اجرايي شده است .

اين شهرك در كيلومتر 5 جاده دامغان سمنان واقع شده است.

امكانات : اينترنت ، مجتمع هاي خدماتي آماده واگذاري و كارگاهي ، شبكه جمع آوري فاضلاب ، ساختمان اداري ، آتش نشاني، مركز ارتقاء مهارت فني و حرفه اي ، بوستان، تصفیه خانه فاضلاب ،شبکه گاز و... 

ويژگي ها : داراي سند مالكيت ثبتي ، فاصله تا مركز استان: 90 كيلومتر، فاصله تا فرودگاه :90 كيلومتر، فاصله تا راه آهن: 11 كيلومتر ، فاصله تا تهران : 320 كيلومتر

 

شهرك صنعتي شاهرود

شهرك صنعتي شاهرود با وسعت 419/34 هكتار داراي امكانات زيرساختي نظير: آب ، برق، گاز ، تلفن، و مركز ارتقاء مهارت در جريان ساخت، تصفيه خانه فاضلاب، و ...  مي باشد. اين شهرك در دو فاز اجرا شده است .

اين شهرك در كيلومتر 5 جاده شاهرود دامغان واقع شده است.

امكانات : اينترنت ، مجتمع هاي خدماتي وکارگاهی آماده واگذاري ، شبكه جمع آوري فاضلاب ، ساختمان اداري ، آتش نشاني، مركز ارتقاء مهارت فني و حرفه اي ، بوستان، شبکه گاز و تصفیه خانه فاضلاب و...

ويژگي ها : داراي سند مالكيت ثبتي ، فاصله تا مركز استان: 160 كيلومتر، فاصله تا فرودگاه :15 كيلومتر، فاصله تا راه آهن: 11 كيلومتر ، فاصله تا تهران :  380  كيلومتر

  

شهرك صنعتي گرمسار

شهرك صنعتي گرمسار با وسعت 768/2 هكتار داراي امكانات زيرساختي نظير: آب ، برق، گاز و تلفن  مي باشد. اين شهرك در سه فاز اجرايي واگذار خواهد شد كه تا كنون 2 فاز آن انجام شده است .

اين شهرك در كيلومتر 4 جاده گرمسار- تهران واقع شده است.

امكانات : اينترنت ، مجتمع هاي خدماتي و كارگاهي آماده واگذاري ، شبكه جمع آوري فاضلاب ، ساختمان اداري ، آتش نشاني، مركز ارتقاء مهارت فني و حرفه اي (دردست ساخت) ، بوستان، شبکه گاز و تصفیه خانه فاضلاب و... 

ويژگي ها : داراي سند مالكيت ثبتي ، فاصله تا مركز استان: 110 كيلومتر، فاصله تا فرودگاه :110 كيلومتر، فاصله تا راه آهن: 1 كيلومتر ، فاصله تا تهران :  90  كيلومتر

 

شهرك صنعتي ايوانكي

شهرك صنعتي ايوانكي با وسعت 298/32 هكتار داراي امكانات زيرساختي نظير: آب ، برق، گاز ، تلفن، و مركز ارتقاء مهارت ، تصفيه خانه فاضلاب، و ...  مي باشد. اين شهرك در دو فاز اجرايي شده است .

اين شهرك در كيلومتر 50 جاده گرمسار- تهران واقع شده است.

امكانات : اينترنت ، مجتمع هاي خدماتي آماده واگذاري و كارگاهي ، شبكه جمع آوري فاضلاب ، ساختمان اداري ، آتش نشاني، مركز ارتقاء مهارت فني و حرفه اي ، بوستان، شبکه گاز و تصفیه خانه فاضلاب و...

ويژگي ها : داراي سند مالكيت ثبتي ، فاصله تا مركز استان: 150 كيلومتر، فاصله تا فرودگاه :160 كيلومتر، فاصله تا راه آهن: 23 كيلومتر ، فاصله تا تهران :  50  كيلومتر

 

 

شهرك صنعتي شهميرزاد

با وسعت 28/78 هكتار داراي امكانات زيرساختي نظير: آب و برق مي باشد .. اين شهرك در كيلومتر 5 جاده شهميرزاد ساري واقع شده است .

ويژگي ها : داراي سند مالكيت ثبتي ، فاصله تا مركز استان: 30 كيلومتر، فاصله تا فرودگاه :40 كيلومتر، فاصله تا راه آهن: 35 كيلومتر ، فاصله تا تهران : 250 كيلومتر

  

شهرك صنعتي مهديشهر

با وسعت 94/859هكتار داراي برق مي باشد و در حال حاضر تأمين آب وديگر خدمات زيربنايي در دست اقدام مي باشد . اين شهرك در كيلومتر 14 جاده سمنان مهديشهر واقع شده است .

ويژگي ها : داراي سند مالكيت ثبتي ، فاصله تا مركز استان: 14 كيلومتر، فاصله تا فرودگاه :24 كيلومتر، فاصله تا راه آهن: 20 كيلومتر ، فاصله تا تهران : 235 كيلومتر

 

شهرك صنعتي سرخه

با وسعت 200 هكتار داراي داراي امكانات زيرساختي نظير: آب و برق و تلفن مي باشد . شهرك صنعتي سرخه در دو فاز اجرايي شده است كه در حال حاضر 75 هكتار آن در جريان واگذاري مي باشد. 

اين شهرك در كيلومتر 18 جاده سمنان -گرمسار واقع شده است .

ويژگي ها : داراي سند مالكيت ثبتي ، فاصله تا مركز استان: 18 كيلومتر، فاصله تا فرودگاه :28 كيلومتر، فاصله تا راه آهن: 12 كيلومتر ، فاصله تا تهران : 202 كيلومتر

 

شهرك صنعتي آرادان

با وسعت 95 هكتار مي باشد كه عمليات شهرك سازي آن با پيشرفت حدود 70 درصد در حال انجام است . اين شهرك در كيلومتر 20 جاده گرمسار سمنان واقع شده است .

و کلیه تاسیسات زیربنایی شامل آب، برق، گاز، تلفن، شبکه روشنایی در آن در حال اجرا می باشد و از شهرک هایی است که در زمان واگذاری دارای کلیه امکانات و زیرساختها می باشد.

ويژگي ها : داراي سند مالكيت ثبتي ، فاصله تا مركز استان: 85 كيلومتر، فاصله تا فرودگاه :95 كيلومتر، فاصله تا راه آهن: 10 كيلومتر ، فاصله تا تهران : 135 كيلومتر

 

 

ناحيه صنعتي لاسجرد

با وسعت 21 هكتار در حال حاضر داراي آب، برق مي باشد. درحال اجرای شبکه می باشد.

اين ناحيه در كيلومتر 35 جاده سمنان گرمسار واقع شده است.

 

ناحيه صنعتي بيارجمند

با وسعت 20 هكتار در حال حاضر داراي برق مي باشد .

اين ناحيه در كيلومتر 120 جاده شاهرود- بيارجمند واقع شده است.

 

ناحيه صنعتي ياتري

با وسعت 28 هكتار در حال حاضر داراي آب، برق مي باشد . 

اين ناحيه صنعتي در كيلومتر 12 جاده گرمسار- تهران واقع شده است.

 

ناحيه صنعتي ابرسج

با وسعت 10 هكتار در حال حاضر داراي آب، برق مي باشد .

اين ناحيه در كيلومتر 15 جاده شاهرود آزاد شهر واقع شده است.

 

ناحيه صنعتي صيدآباد

با وسعت 20 هكتار در حال حاضر داراي آب، برق مي باشد . 

اين ناحيه در كيلومتر 40 جاده دامغان- سمنان واقع شده است.

 

ناحيه صنعتي فولاد محله

با وسعت 10 هكتار در حال حاضر داراي آب، برق مي باشد . 

اين ناحيه در كيلومتر 75 جاده سمنان- ساري واقع شده است.

 

شهرک صنعتي عبدل آباد

با وسعت 50 هكتار تملك و در مرحله طراحي مي باشد. اين شهرك در كيلومتر 50 جاده سمنان گرمسار واقع شده است.

شهرك صنعتي عبدل آباد صرفاً‌ براي واحدهاي صنعتي مرتبط با صنعت گچ مي باشد (شهرك تخصصي گچ)

 

ناحيه صنعتي ديباج

ناحيه صنعتي ديباج به مساحت 30 هكتار تملك و طراحي گرديده و عمليات اجرايي پروژه ها در آن آغاز گرديده است.

 

ناحيه صنعتي قلعه نوخرقان        

ناحيه صنعتي قلعه نوخرقان به مساحت 30 هكتار تملك و طراحي گرديده و عمليات اجرايي پروژه ها در آن آغاز گرديده است.

 

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال