امروز ۰۷ مهر ۱۴۰۲
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۷ مهر ۱۴۰۲
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

خرید ملک

فروش اجاره {{ item.type }}
{{ item.department }} , {{item.town}}
{{ ntp(parseInt(item.land_space)) }} متر زمین | {{ ntp(parseInt(item.living_space)) }} متر سوله | {{ ntp(parseInt(item.build_space)) }} متر اداری | {{ ntp(parseInt(item.work_space)) }} متر تجاری
{{ ntp(item.hits) }}
قیمت : {{ ntp(getPrice(item.price)) }}

1511متر زمین و سوله و ساختمان های اداری
1511متر زمین و سوله و ساختمان های اداری
شناسه ملک :
PMF-04664

قیمت :
تومان 15,200,000,000

متراژ سوله :
430 متر مربع

متراژ زمین :
1,511 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه کنسرو سازی
فروش کارخانه کنسرو سازی
شناسه ملک :
PMF-04628

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
8,500 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز
فروش کارخانه  در حسن آباد جاده قم
فروش کارخانه در حسن آباد جاده قم
شناسه ملک :
PMF-04623

قیمت :
تومان 30,000,000,000

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
5,600 متر مربع

متراژ اداری :
250 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه تولید آبمیوه درحال کار
فروش کارخانه تولید آبمیوه درحال کار
شناسه ملک :
PMF-04569

قیمت :
تومان 65,000,000,000

متراژ سوله :
3,500 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق سه فاز
2500 متر باغ در آزادگان فیروزبهرام
2500 متر باغ در آزادگان فیروزبهرام
شناسه ملک :
PMF-04565

قیمت :
تومان 18,000,000,000

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

فروش کارگاه 90 متر 180 و 360 متر گلدسته
فروش کارگاه 90 متر 180 و 360 متر گلدسته
شناسه ملک :
PMF-04556

قیمت :
تومان 1,200,000,000

فروش فوری کارخانه بستنی در تهران
فروش فوری کارخانه بستنی در تهران
شناسه ملک :
PMF-04543

قیمت :
تومان 14,000,000,000

متراژ سوله :
1,200 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 800 متر تجاری بر خیابان آزادی تهران
فروش 800 متر تجاری بر خیابان آزادی تهران
شناسه ملک :
PMF-04467

قیمت :
تومان 100,000,000,000

متراژ سوله :
800 متر مربع

متراژ تجاری :
800 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
فروش یا تهاتر 3200 متر کارگاه در اتوبان آزادگان
فروش یا تهاتر 3200 متر کارگاه در اتوبان آزادگان
شناسه ملک :
PMF-04274

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,400 متر مربع

متراژ زمین :
3,200 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش سردخانه شهرک صنعتی خوارزمی
فروش سردخانه شهرک صنعتی خوارزمی
شناسه ملک :
PMF-04592

قیمت :
تومان 280,000,000,000

متراژ سوله :
7,700 متر مربع

متراژ زمین :
16,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه پرندک، استان مرکزی
فروش کارخانه پرندک، استان مرکزی
شناسه ملک :
PMF-04591

قیمت :
تومان 20,000,000,000

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
15,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, برق سه فاز
فروش 8 متر مغازه خیابان سعدی جنوبی
فروش 8 متر مغازه خیابان سعدی جنوبی
شناسه ملک :
PMF-04578

قیمت :
تومان 4,500,000,000

متراژ تجاری :
8 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن