امروز ۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
500 متر کارگاه جاده مخصوص لشکری
500 متر کارگاه جاده مخصوص لشکری
شناسه ملک :
PME-05135

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
350 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره یا فروش کارگاه فتح شادآباد
اجاره یا فروش کارگاه فتح شادآباد
شناسه ملک :
PMF-05134

مبلغ ودیعه :
500,000,000 تومان

اجاره بها :
35,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
100 متر مربع

متراژ اداری :
10 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره کارگاه قلعه حسنخان شهرقدس
اجاره کارگاه قلعه حسنخان شهرقدس
شناسه ملک :
PME-05133

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
110 متر مربع

متراژ زمین :
100 متر مربع

متراژ اداری :
12 متر مربع

اجاره انبار - آزادگان شهرک صنعتی حشمت
اجاره انبار - آزادگان شهرک صنعتی حشمت
شناسه ملک :
PME-05131

مبلغ ودیعه :
200,000,000 تومان

اجاره بها :
65,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
350 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره کارگاه و انبار آزادگان - غفاری
اجاره کارگاه و انبار آزادگان - غفاری
شناسه ملک :
PME-05130

مبلغ ودیعه :
10,000,000 تومان

اجاره بها :
60,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
600 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار وسوله آزادگان - عرفان
اجاره انبار وسوله آزادگان - عرفان
شناسه ملک :
PME-05129

مبلغ ودیعه :
500,000,000 تومان

اجاره بها :
35,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
260 متر مربع

متراژ زمین :
410 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله آزادگان - احمدآبادمستوفی
اجاره سوله آزادگان - احمدآبادمستوفی
شناسه ملک :
PME-05128

مبلغ ودیعه :
300,000,000 تومان

اجاره بها :
40,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
700 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
اجاره انبار جاده مخصوص نفت پارس
اجاره انبار جاده مخصوص نفت پارس
شناسه ملک :
PMF-05127

مبلغ ودیعه :
1,500,000,000,000 تومان

اجاره بها :
50,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ زمین :
850 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
گاز, برق سه فاز, تلفن
900متر انبار تولید جاده قدیم فتح
900متر انبار تولید جاده قدیم فتح
شناسه ملک :
PME-05118

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
سالن بهداشتی، مخصوص چهارراه ایرانخودرو
سالن بهداشتی، مخصوص چهارراه ایرانخودرو
شناسه ملک :
PMF-05115

اجاره بها :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
500 متر سوله جرثقیل دار شهرقدس
500 متر سوله جرثقیل دار شهرقدس
شناسه ملک :
PME-05110

مبلغ ودیعه :
400,000,000 تومان

اجاره بها :
80,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله استاندارد احمدآبادمستوفی
اجاره سوله استاندارد احمدآبادمستوفی
شناسه ملک :
PME-05107

اجاره بها :
تماس بگیرید.

1800متر انبار فتح جاده قدیم کرج
1800متر انبار فتح جاده قدیم کرج
شناسه ملک :
PME-05102

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,800 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

واگذاری و اجاره کارگاه تولید اسپری و گاز فندک
واگذاری و اجاره کارگاه تولید اسپری و گاز فندک
شناسه ملک :
PMF-05088

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز
3500 متر زمین 600 متر بنا دفتری
3500 متر زمین 600 متر بنا دفتری
شناسه ملک :
PMF-05087

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
3,500 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
رهن و اجاره 130 متر کارگاه شماره2 خلیج فارس
رهن و اجاره 130 متر کارگاه شماره2 خلیج فارس
شناسه ملک :
PMF-05080

مبلغ ودیعه :
100,000,000 تومان

اجاره بها :
15,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
130 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره 9000 متر ملک صنعتی البرز
اجاره 9000 متر ملک صنعتی البرز
شناسه ملک :
PME-05078

مبلغ ودیعه :
500,000,000 تومان

اجاره بها :
250,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
2,400 متر مربع

متراژ زمین :
9,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
2300 متر انبار صنعتی بزرگراه آزادگان غرب
2300 متر انبار صنعتی بزرگراه آزادگان غرب
شناسه ملک :
PMF-05075

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,300 متر مربع

متراژ زمین :
5,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق سه فاز
60متر انبار تهرانسر بزرگراه فتح
60متر انبار تهرانسر بزرگراه فتح
شناسه ملک :
PME-05073

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره 500 متر سوله آزادگان عرفان حشمت
اجاره 500 متر سوله آزادگان عرفان حشمت
شناسه ملک :
PME-05064

مبلغ ودیعه :
300,000,000 تومان

اجاره بها :
50,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

متراژ اداری :
35 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
رهن و اجاره ۲۴۰ متر سالن بزرگراه فتح
رهن و اجاره ۲۴۰ متر سالن بزرگراه فتح
شناسه ملک :
PME-05061

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
240 متر مربع

متراژ اداری :
15 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن