امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

اجاره کارگاه درمتراژهای مختلف شادآباد
اجاره کارگاه درمتراژهای مختلف شادآباد
شناسه ملک :
PME-03585

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار ۲۵۰۰ متر باسکوی بارگیری جاده مخصوص کرج
اجاره انبار ۲۵۰۰ متر باسکوی بارگیری جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-03582

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
2,500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره بسته بندی غذایی درشماره 2 خلیج فارس
اجاره بسته بندی غذایی درشماره 2 خلیج فارس
شناسه ملک :
PME-03577

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ زمین :
400 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
1700متر سوله درجاده قدیم کرج
1700متر سوله درجاده قدیم کرج
شناسه ملک :
PME-03568

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,700 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
2000 متر انبار درجاده قدیم کرج
2000 متر انبار درجاده قدیم کرج
شناسه ملک :
PME-03566

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار
اجاره انبار
شناسه ملک :
PME-03563

اجاره بها :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله جرثقیل دار کردان هشتگرد
اجاره سوله جرثقیل دار کردان هشتگرد
شناسه ملک :
PME-03558

مبلغ ودیعه :
تومان 100,000,000

اجاره بها :
تومان 20,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,700 متر مربع

متراژ زمین :
2,000 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
400 متر سالن درجاده قدیم کرج شماره2
400 متر سالن درجاده قدیم کرج شماره2
شناسه ملک :
PME-03554

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
400 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
۱۰۰مترسالن درخلیج فارس شماره ۲
۱۰۰مترسالن درخلیج فارس شماره ۲
شناسه ملک :
PME-03552

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
1100 مترانبار درجاده مخصوص کرج
1100 مترانبار درجاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-03549

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
1,100 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره سردخانه 100 متری 400 تن درتهران
اجاره سردخانه 100 متری 400 تن درتهران
شناسه ملک :
PME-03547

مبلغ ودیعه :
تومان 30,000,000

اجاره بها :
تومان 13,000,000 / ماه

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
200 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره 300 متر انباردر شهرک صنعتی گلگون
اجاره 300 متر انباردر شهرک صنعتی گلگون
شناسه ملک :
PME-03545

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
300 متر مربع

متراژ زمین :
300 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع