امروز ۰۶ اسفند ۱۴۰۲
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۶ اسفند ۱۴۰۲
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
35متر مغازه بر بلوار معلم یافت آباد
35متر مغازه بر بلوار معلم یافت آباد
شناسه ملک :
PME-05074

مبلغ ودیعه :
100,000,000 تومان

اجاره بها :
20,000,000 تومان / ماه

متراژ تجاری :
35 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
100 متر انبار تجاری شهرک صنعتی گلگون
100 متر انبار تجاری شهرک صنعتی گلگون
شناسه ملک :
PME-05067

مبلغ ودیعه :
80,000,000 تومان

اجاره بها :
9,000,000 تومان / ماه

متراژ زمین :
50 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

متراژ تجاری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
25 متر دفترکارتجاری بر بزرگراه فتح
25 متر دفترکارتجاری بر بزرگراه فتح
شناسه ملک :
PME-04986

مبلغ ودیعه :
50,000,000 تومان

اجاره بها :
3,000,000 تومان / ماه

متراژ تجاری :
25 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره مغازه 13متری امام زاده حسن
اجاره مغازه 13متری امام زاده حسن
شناسه ملک :
PME-04977

مبلغ ودیعه :
120,000,000 تومان

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ تجاری :
13 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
مغازه درشلوغ ترین کوچه امام زاده حسن
مغازه درشلوغ ترین کوچه امام زاده حسن
شناسه ملک :
PME-04698

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ تجاری :
13 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره ۶۰ متر تجاری آلمینیوم کاران شهرک صنعتی شمس اباد
اجاره ۶۰ متر تجاری آلمینیوم کاران شهرک صنعتی شمس اباد
شناسه ملک :
PME-04668

اجاره بها :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
500 متر تعمیرگاه جاده مخصوص کرج
500 متر تعمیرگاه جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-04520

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره 80 متر اداری وتجاری درجاده مخصوص کرج
اجاره 80 متر اداری وتجاری درجاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-04257

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ تجاری :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره 800متر زیرزمین درجاده قدیم کرج
اجاره 800متر زیرزمین درجاده قدیم کرج
شناسه ملک :
PME-04255

اجاره بها :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره 200 متر تجاری برجاده قدیم کرج
اجاره 200 متر تجاری برجاده قدیم کرج
شناسه ملک :
PME-04252

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
200 متر مربع

متراژ تجاری :
200 متر مربع

200متر تجاری برجاده مخصوص کرج
200متر تجاری برجاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-04250

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
200 متر مربع

متراژ تجاری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره 200مترانبار دریوسف اباد
اجاره 200مترانبار دریوسف اباد
شناسه ملک :
PME-04231

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
180 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره اداری تجاری درشهرک راه آهن
اجاره اداری تجاری درشهرک راه آهن
شناسه ملک :
PME-04191

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
600 متر مربع

متراژ زمین :
330 متر مربع

متراژ اداری :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره کارواش خیابان کمیل
اجاره کارواش خیابان کمیل
شناسه ملک :
PME-04101

مبلغ ودیعه :
160,000,000 تومان

اجاره بها :
10,000,000 تومان / ماه

اجاره انبار، کارگاه ، تجاری تهرانسر 150 متر
اجاره انبار، کارگاه ، تجاری تهرانسر 150 متر
شناسه ملک :
PME-04091

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
150 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره تجاری اداری برجاده مخصوص کرج
اجاره تجاری اداری برجاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-04021

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ اداری :
500 متر مربع

متراژ تجاری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, تلفن
اجاره کارگاه صنعتی جاده قدیم خلیج شماره2
اجاره کارگاه صنعتی جاده قدیم خلیج شماره2
شناسه ملک :
PME-03945

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
80 متر مربع

متراژ زمین :
100 متر مربع

متراژ اداری :
7 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره تجاری در جاده قدیم کرج
اجاره تجاری در جاده قدیم کرج
شناسه ملک :
PME-03935

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
40 متر مربع

امکانات :
آب چاه, برق, تلفن
اجاره مغازه در شهرک اکباتان تهران
اجاره مغازه در شهرک اکباتان تهران
شناسه ملک :
PME-03923

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره مغازه تجاری فاز یک شهرک اکباتان
اجاره مغازه تجاری فاز یک شهرک اکباتان
شناسه ملک :
PME-03826

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
50 متر مربع

متراژ تجاری :
50 متر مربع

امکانات :
برق, تلفن
اجاره تجاری،اداری جاده قدیم کرج 25 متر
اجاره تجاری،اداری جاده قدیم کرج 25 متر
شناسه ملک :
PME-03817

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ تجاری :
25 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن