امروز ۰۶ اسفند ۱۴۰۲
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۶ اسفند ۱۴۰۲
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
۳۰/۰۰۰ متر زمین و سوله صنعتی- شورآباد 60متری
۳۰/۰۰۰ متر زمین و سوله صنعتی- شورآباد 60متری
شناسه ملک :
PMF-05085

قیمت :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش زمین و سوله در شهرک صنعتی 2 ساری
فروش زمین و سوله در شهرک صنعتی 2 ساری
شناسه ملک :
PMF-05083

قیمت :
27,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
480 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز
فروش کارخانه گلپایگان شهرک صنعتی سعیداباد
فروش کارخانه گلپایگان شهرک صنعتی سعیداباد
شناسه ملک :
PMF-05082

قیمت :
25,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,350 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره  یا فروش 400متر انبار تولید مرتضی گرد
اجاره یا فروش 400متر انبار تولید مرتضی گرد
شناسه ملک :
PMF-05081

قیمت :
7,800,000,000 تومان

متراژ سوله :
400 متر مربع

متراژ زمین :
216 متر مربع

فروش کارخانه صنعتی 6هکتار زرندیه
فروش کارخانه صنعتی 6هکتار زرندیه
شناسه ملک :
PMF-05079

قیمت :
60,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
2,000 متر مربع

متراژ زمین :
60,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش 800 متر صنعتی جاده مخصوص جلال
فروش 800 متر صنعتی جاده مخصوص جلال
شناسه ملک :
PMF-05076

قیمت :
60,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
850 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
اجاره ۲۰۰ متر سالن در شهر ری زمان آباد
اجاره ۲۰۰ متر سالن در شهر ری زمان آباد
شناسه ملک :
PMF-05072

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
700 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز
فروش یا رهن و اجاره 85متر آپارتمان اداری تهرانسر
فروش یا رهن و اجاره 85متر آپارتمان اداری تهرانسر
شناسه ملک :
PMF-05052

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ اداری :
85 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
فروش کارخانه در شهرک صنعتی مامونیه
فروش کارخانه در شهرک صنعتی مامونیه
شناسه ملک :
PMF-05046

قیمت :
29,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
1,400 متر مربع

متراژ زمین :
3,800 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

جاده مخصوص کرج زمین صنعتی موقعیت تجاری
جاده مخصوص کرج زمین صنعتی موقعیت تجاری
شناسه ملک :
PMF-05043

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,500 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
80 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
فروش 10هزار متر زمین صنعتی در مجتمع کوثر شورآباد
فروش 10هزار متر زمین صنعتی در مجتمع کوثر شورآباد
شناسه ملک :
PMF-05041

قیمت :
300,000,000,000 تومان

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

فروش زمین صنعتی و سوله کمالشهر کرج
فروش زمین صنعتی و سوله کمالشهر کرج
شناسه ملک :
PMF-05032

قیمت :
100 تومان

متراژ سوله :
1,300 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز
فروش کارخانه شهرک صنعتی سلیمی تبریز
فروش کارخانه شهرک صنعتی سلیمی تبریز
شناسه ملک :
PMF-05030

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
3,600 متر مربع

متراژ زمین :
5,400 متر مربع

متراژ اداری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش تنها کارخانه تولید اتانول در شرق کشور
فروش تنها کارخانه تولید اتانول در شرق کشور
شناسه ملک :
PMF-05027

قیمت :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه در شهرک صنعتی زاویه
فروش کارخانه در شهرک صنعتی زاویه
شناسه ملک :
PMF-05026

قیمت :
16,500,000,000 تومان

متراژ سوله :
700 متر مربع

متراژ زمین :
3,610 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
سالن کارگاه انبار ملارد قشلاق ویلادشت
سالن کارگاه انبار ملارد قشلاق ویلادشت
شناسه ملک :
PMF-05016

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
90 متر مربع

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش کارخانه موادغذایی شهرک صنعتی شهریار
فروش کارخانه موادغذایی شهرک صنعتی شهریار
شناسه ملک :
PMF-05012

قیمت :
19,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
650 متر مربع

متراژ زمین :
1,350 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله بهداشتی نظرآباد خسروآباد
فروش سوله بهداشتی نظرآباد خسروآباد
شناسه ملک :
PMF-05004

قیمت :
3,100,000,000 تومان

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
220 متر مربع

متراژ اداری :
12 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, برق سه فاز
فروش ملک تجاری صنعتی نعمت آباد
فروش ملک تجاری صنعتی نعمت آباد
شناسه ملک :
PMF-05002

قیمت :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
4,550 متر مربع

متراژ اداری :
250 متر مربع

متراژ تجاری :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
کارخانه مواد غذایی نوساز شکوهیه
کارخانه مواد غذایی نوساز شکوهیه
شناسه ملک :
PMF-04999

قیمت :
100,000,000,000 تومان

متراژ سوله :
9,000 متر مربع

متراژ زمین :
10,000 متر مربع

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
فروش سوله صنعتی و اداری نظرآباد
فروش سوله صنعتی و اداری نظرآباد
شناسه ملک :
PMF-04997

قیمت :
36 تومان

متراژ سوله :
1,362 متر مربع

متراژ زمین :
2,469 متر مربع

متراژ اداری :
360 متر مربع

امکانات :
آب شهری, آب چاه, گاز, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن