امروز ۰۶ اسفند ۱۴۰۲
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۶ اسفند ۱۴۰۲
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
35متر مغازه بر بلوار معلم یافت آباد
35متر مغازه بر بلوار معلم یافت آباد
شناسه ملک :
PME-05074

مبلغ ودیعه :
100,000,000 تومان

اجاره بها :
20,000,000 تومان / ماه

متراژ تجاری :
35 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
100 متر انبار تجاری شهرک صنعتی گلگون
100 متر انبار تجاری شهرک صنعتی گلگون
شناسه ملک :
PME-05067

مبلغ ودیعه :
80,000,000 تومان

اجاره بها :
9,000,000 تومان / ماه

متراژ زمین :
50 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

متراژ تجاری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
رهن و اجاره 84 متر اداری تهرانسر
رهن و اجاره 84 متر اداری تهرانسر
شناسه ملک :
PME-05057

اجاره بها :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
130متر اداری 4راه ایران خودرو
130متر اداری 4راه ایران خودرو
شناسه ملک :
PME-04989

مبلغ ودیعه :
100,000,000 تومان

اجاره بها :
27,000,000 تومان / ماه

متراژ اداری :
130 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
25 متر دفترکارتجاری بر بزرگراه فتح
25 متر دفترکارتجاری بر بزرگراه فتح
شناسه ملک :
PME-04986

مبلغ ودیعه :
50,000,000 تومان

اجاره بها :
3,000,000 تومان / ماه

متراژ تجاری :
25 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره مغازه 13متری امام زاده حسن
اجاره مغازه 13متری امام زاده حسن
شناسه ملک :
PME-04977

مبلغ ودیعه :
120,000,000 تومان

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ تجاری :
13 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
اجاره 1000متر اداری بر اصلی بزرگراه فتح
اجاره 1000متر اداری بر اصلی بزرگراه فتح
شناسه ملک :
PME-04928

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ اداری :
1,000 متر مربع

رهن و اجاره اداری شهرک استقلال دکتر عبیدی
رهن و اجاره اداری شهرک استقلال دکتر عبیدی
شناسه ملک :
PME-04925

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
350 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
800 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره اداری تابلوخور شادآباد بازار آهن
اجاره اداری تابلوخور شادآباد بازار آهن
شناسه ملک :
PME-04740

مبلغ ودیعه :
100,000,000 تومان

اجاره بها :
6,000,000 تومان / ماه

متراژ اداری :
35 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
230 متر اداری مناسب دفتر و کارگاه بزرگراه فتح
230 متر اداری مناسب دفتر و کارگاه بزرگراه فتح
شناسه ملک :
PME-04702

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
230 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
مغازه درشلوغ ترین کوچه امام زاده حسن
مغازه درشلوغ ترین کوچه امام زاده حسن
شناسه ملک :
PME-04698

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ تجاری :
13 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره ۶۰ متر تجاری آلمینیوم کاران شهرک صنعتی شمس اباد
اجاره ۶۰ متر تجاری آلمینیوم کاران شهرک صنعتی شمس اباد
شناسه ملک :
PME-04668

اجاره بها :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, گاز, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
1000 متر اداری یا دفتر کار - مونتاژ و...
1000 متر اداری یا دفتر کار - مونتاژ و...
شناسه ملک :
PME-04616

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ اداری :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب چاه, گاز صنعتي, برق, برق سه فاز
2000 متر اداری در دوطبقه بزرگراه فتح
2000 متر اداری در دوطبقه بزرگراه فتح
شناسه ملک :
PME-04597

اجاره بها :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
رهن و اجاره 1000 متر اداری ونک ملاصدرا
رهن و اجاره 1000 متر اداری ونک ملاصدرا
شناسه ملک :
PME-04564

مبلغ ودیعه :
16,000,000,000 تومان

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
1,500 متر مربع

متراژ اداری :
1,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
رهن و اجاره سه طبقه موقعیت اداری در تهرانسر
رهن و اجاره سه طبقه موقعیت اداری در تهرانسر
شناسه ملک :
PME-04526

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
50 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
500 متر تعمیرگاه جاده مخصوص کرج
500 متر تعمیرگاه جاده مخصوص کرج
شناسه ملک :
PME-04520

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
75 متر اداری شماره 2 خلیج فارس
75 متر اداری شماره 2 خلیج فارس
شناسه ملک :
PME-04469

مبلغ ودیعه :
40,000,000 تومان

اجاره بها :
4,500,000 تومان / ماه

متراژ اداری :
75 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
رهن کامل اداری بر خیابان اصلی تهرانسر 90 متر
رهن کامل اداری بر خیابان اصلی تهرانسر 90 متر
شناسه ملک :
PME-04324

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ اداری :
90 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
560 اداری در جاده قدیم کرج بزرگراه فتح
560 اداری در جاده قدیم کرج بزرگراه فتح
شناسه ملک :
PME-04322

مبلغ ودیعه :
60,000,000 تومان

اجاره بها :
28,000,000 تومان / ماه

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
560 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره 2000 متر اداری جاده قدیم کرج
اجاره 2000 متر اداری جاده قدیم کرج
شناسه ملک :
PME-04296

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ اداری :
2,000 متر مربع