امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

اجاره کارگاه

اجاره انبار 110 متری صادقیه
اجاره انبار 110 متری صادقیه
شناسه ملک :
PME-02450

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
110 متر مربع

متراژ زمین :
110 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
اجاره 220 متر زمین جاده قدیم فتح11
اجاره 220 متر زمین جاده قدیم فتح11
شناسه ملک :
PME-02447

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
170 متر مربع

متراژ زمین :
220 متر مربع

متراژ اداری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار در یافت آباد
اجاره انبار در یافت آباد
شناسه ملک :
PME-02446

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره سوله 480 متر شورآبادانبارعمومي
اجاره سوله 480 متر شورآبادانبارعمومي
شناسه ملک :
PME-02438

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
480 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق
اجاره 7500 متر سوله شورآباد
شناسه ملک :
PME-02434

اجاره بها :
تومان 75,000,000 / ماه

متراژ سوله :
7,500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره 200مترانبار جاده مخصوص
اجاره 200مترانبار جاده مخصوص
شناسه ملک :
PME-02432

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
140 متر مربع

متراژ زمین :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
اجاره 3000 مترصنعتي شهر ری رجايي
شناسه ملک :
PME-02431

مبلغ ودیعه :
تومان 80,000,000

اجاره بها :
تومان 16,000,000 / ماه

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
3,000 متر مربع

متراژ اداری :
150 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
2200متر سوله مناسب انبار با نگهباني
2200متر سوله مناسب انبار با نگهباني
شناسه ملک :
PME-02425

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ زمین :
40,000 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
جاده قديم كرج 230مترجرثقيل دار
جاده قديم كرج 230مترجرثقيل دار
شناسه ملک :
PME-02424

مبلغ ودیعه :
تومان 20,000,000

اجاره بها :
تومان 5,000,000 / ماه

متراژ سوله :
230 متر مربع

متراژ زمین :
300 متر مربع

متراژ اداری :
35 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
جاده مخصوص 1000مترمناسب چاپخانه
جاده مخصوص 1000مترمناسب چاپخانه
شناسه ملک :
PME-02423

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
350 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
شادآباد 250مترمشاع بهداشتي
شناسه ملک :
PME-02422

مبلغ ودیعه :
تومان 40,000,000

اجاره بها :
تومان 5,000,000 / ماه

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ زمین :
1,000 متر مربع

متراژ اداری :
20 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
اجاره200متر انبار شهرک راه آهن
اجاره200متر انبار شهرک راه آهن
شناسه ملک :
PME-02412

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
200 متر مربع

متراژ زمین :
200 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن