امروز ۰۶ بهمن ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۶ بهمن ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

 مشخصات عمومي شهرك صنعتي شكوهيه

نشاني: كيلومتر 12 جاده قديم قم-تهران

مساحت:1112 هكتار

توسعه آتي شهرك: 640 هكتار

مساحت زمين صنعتي: 596 هكتار

 Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویری برای شهرک صنعتی شکوهیه قم

خدمات زيربنايي: آب، برق، گاز، مخابرات، فاضلاب، راههاي ارتباطي مناسب، شبكه روشنايي،

فضاي سبز، مجتمع كارگاهي، مجتمع خددمات مهندسي، مجموعه تربيت بدني

 

آدرس شهرك 

كيلومتر 12 جاده قديم قم تهران تلفن دفتر شهرك: 33340405-025  نقشه بردار

025-33340136

تلفن شركت خدماتي: 9-33342405-025

 

نقشه شهرك 

مزايا و ويژگيهاي شهرك صنعتي شكوهيه

نزديكي به مركز استان.

* هموار بودن اراضي واگذاري.

* وجود امكانات زيربنايي اعم از برق، آب، مخابرات، گاز، فاضلاب، راههاي ارتباطي مناسب و

   فضاي سبز.

* مجاورت و نزديكي به مركز كشور به عنوان بزرگترين بازار توليد و مصرف.

* واگذاري اقساطي حق بهره برداري از زمين بصورت 30% نقد،70% اقساط 30 ماهه

* امكان استفاده از تخفيف اقساط براي واحدهايي كه زودتر از جدول زمانبندي به بهره برداري

   برسند.

* امكان ترهين دفترچه‌هاي قرارداد تخصيص زمين، جهت دريافت تسهيلات بانكي 

* صدور مجوز ساخت و ساز و پايان كار مستقيماً توسط شركت شهركهاي صنعتي. (بدون

   دريافت وجه و بدون نياز به اخذ مجوز از شهرداري و ارگانهاي ديگر)