امروز ۰۱ بهمن ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۱ بهمن ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

مشخصات عمومي شهرك صنعتی سلفچگان

نشاني: كيلومتر 2جاده سلفچگان ساوه

مساحت: 553 هكتار

توسعه آتي شهرك: 240 هكتار

مساحت زمين صنعتي: 197 هكتار

محل دفن ضايعات: 18 هكتار

خدمات زيربنايي: آب، برق، گاز، تلفن، راههاي ارتباطي مناسب، شبكه روشنايي و فضاي سبز

آدرس شهرك

كيلومتر 2جاده سلفچگان – ساوه

تلفن دفتر شهرك:33673800-025

نقشه شهرك

مزايا و ويژگيهاي شهرك صنعتي سلفچگان

* مجاورت با منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان.

* وجود امكانات زيربنايي نظير آب، برق، تلفن، راه هاي ارتباطي، شبكه روشنايي و فضاي سبز.

* خارج از شعاع 30 كيلومتري مركز استان و استفاده از مزاياي مالياتي آن.

* واگذاري اقساطي حق بهره برداري از زمين بصورت30% نقد،70% اقساط 30 ماهه

* صدور مجوز ساخت و ساز و پايان كار مستقيما توسط شركت شهركهاي صنعتي.

   (بدون دريافت وجه و بدون نياز به اخذ مجوز از شهرداري و ارگانهاي ديگر)

* امكان استفاده از تخفيف اقساط براي واحدهايي كه زودتر از جدول زمانبندي به بهره برداري برسند.

* امكان ترهين دفترچه‌هاي قرارداد تخصيص زمين، جهت دريافت تسهيلات بانكي.

خدمات زير بنايي

آب، برق، تلفن، گاز، راههاي ارتباطي مناسب، شبكه روشنايي و فضاي سبز.