امروز ۱۵ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۵ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

مشخصات عمومي شهرك صنعتی محمودآباد

نشاني: كيلومتر 18 اتوبان قم تهران

مساحت: 696هكتار

توسعه آتي: 150هكتار

مساحت زمين صنعتي: 248 هكتار

خدمات زير بنايي: آب، برق، تلفن، گاز، راههاي ارتباطي مناسب، روشنايي و فضاي سبز

 

آدرس شهرك

كيلومتر 18 اتوبان قم تهران

تلفن دفتر شهرك: 18-33353217-025

 

مزايا و ويژگيهاي شهرك صنعتي محمودآباد

نزديكي به مركز استان

مجاورت و نزديكي به مركز كشور به عنوان بزرگترين بازار توليد و مصرف

امكان اخذ سند تك برگي زمين بعد از ساخت و ساز و اخذ پروانه بهره برداري