امروز ۱۲ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۲ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

مشخصات عمومي ناحيه صنعتی دستجرد

مساحت: 23 هكتار

توسعه آتي ناحيه:

مساحت زمين صنعتي 20 هكتار

 

خدمات زير بنايي:

آب، برق، گاز، تلفن، راههاي ارتباطي، شبكه روشنايي

 

آدرس ناحیه

واقع در بخش خجلستان كيلومتر 5 جاده دستجرد-تفرش

 

مزايا و ويژگيهاي ناحيه صنعتي دستجرد

1- گاز به امكانات زير بنايي اضافه شود

2- امكان اخذ سند ثبتي تك برگي پس از ساخت و ساز و صدور مجوز بهره برداري

3- مناسب جهت استقرار صنايع تبديل بخش كشاورزي