امروز ۱۰ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۱۰ آذر ۱۳۹۹
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹

 

آدرس ناحيه

جاده قديم قم-كاشان سه راهي لنگرود_ كيلومتر 3 جاده كهك

مشخصات عمومي ناحيه

نشاني: جاده قديم قم-كاشان _سه راهي لنگرود_كيلومتر 3 جاده كهك

مساحت:3.2 هكتار

مساحت زمين صنعتي: 3 هكتار

خدمات زير بنايي: آب، برق، تلفن، راههاي ارتباطي، شبكه روشنايي